Vào một ngày đẹp trời, mình bật máy tính lên nhưng không thể vào được My Computer, Control Panel,… vì lỗi "no such interface supported" ++!

Khau khi tìm hiểu một số cách khắc phục lỗi ở trên mạng. Minh xin tổng hợp lại như sau: (đã test thử trên chính máy mình và thành công)

Cách 1: Cài lại Windows.

– Ai cũng biết.

Cách 2: Đăng ký lại Register

B1: Vào Windows command line bằng cách nhấn Ctrl + R Gõ cmd –> Enter. Hoặc gõ cmd rồi Enter trong ô Search programs and files trong menu Start
B2: Ở cửa sổ CMD gõ cd\ nhấn Enter để chuyển về thư mục gốc C:\>
Bạn gõ tiếp lần lượt 2 lệnh sau:

RegSvr32 actxprxy.dll rồi Enter
RegSvr32 shdocvw.dll rồi Enter

Sau đó bạn kiểm tra xem đã hết lỗi chưa. Nếu chưa hết chuyển sang bước 3

B3: Gõ DIR *.dll /s /b >regdll.bat (để list hết các dll và copy đường dẫn vào file regdll.bat để trên ổ C:) Thời gian thực hiện lệnh có thể mất đến 1 vài phút do hệ thống sẽ đi tìm hết tất cả các file có đuôi .dll và chép đường dẫn vào file bat

B4: Gõ tiếp notepad regdll.bat vào cửa sổ Command line. Lúc này Notepad sẽ mở file regdll cùng với đường dẫn của các file dll trong hệ thống.

B5:Quay lại cmd Kiểm tra lại đường dẫn hiện tại của bạn bằng cách gõ Path rồi nhấn Enter lúc này bạn sẽ thấy đường dẫn hiện tại của bạn. Ví dụ:
PATH=C:\Program Files\JavaFX\javafx-sdk1.2\bin;C:\Program Files\JavaFX\javafx-sd
k1.2\emulator\bin…

B6: Bạn thiết lập lại đường dẫn hiện tại cho bạn: gõ Path=c:\windows;c:\windows\Command;c:\Windows\Program Files\Accessories
Kiểm tra lại xem thử mình đã gõ chính xác chưa và đã thiết lập được đường dẫn chưa bằng cách gõ Path rồi nhấn Enter nếu chưa được thì làm lại.

B7: Tiếp tục gõ C:\Windows\System32\Regsvr32.exe /s C:\ rồi Enter . Ok, tạm để cmd ở đó quay sang với file regdll.bat đang được mở ở Notepad (đừng nói em tắt mất rồi nhé =)) )

B8: Dùng chức năng Find and Replace của Notepad (Edit –> Replace…) thay thế chuỗi C:\ bằng chuỗi C:\Windows\System32\Regsvr32.exe /s C:\ Nhấn Replace All.. để thay thế toàn bộ. Mục tiêu của việc này là chuyển hết các đường dẫn tìm được thành câu lệnh đăng kí đường dẫn với Registry. Sau này khi chạy file bat, tất cả mọi đường dẫn sẽ được đăng kí một cách tự động. Nếu mọi chuyện bạn đã chắc chắn bây giờ bạn có thể đóng Notepad lại được rồi (Nhớ save nhé).

B9: Quay trở lại với cmd bạn gõ regdll rồi enter lúc này cmd sẽ đăng ký các file dll có trong danh sách của regdll.bat vào register. Nếu quá trình thực hiện đúng cmd sẽ hiện các dòng tương tự như:

C:\Windows\System32\Regsvr32.exe /s C:\BP\BIN\TDVESA.DLL
C:\Windows\System32\Regsvr32.exe /s C:\BP\BIN\TDWIN.DLL
C:\Windows\System32\Regsvr32.exe /s C:\BP\BIN\TDXDEBUG.DLL
C:\Windows\System32\Regsvr32.exe /s C:\BP\BIN\TOOLHELP.DLL
C:\Windows\System32\Regsvr32.exe /s C:\BP\BIN\TSENG.DLL
……

trong quá trình đăng ký có thể xẩy ra một số lỗi không đăng ký được, bạn có thể bấm ok hoặc ignore để bỏ qua các lỗi đó.
– Quá trình này có thể mất khoảng 5 phút

Chúc may mắn🙂