Đầu tiên mở hộp thoại RUN (nhấn phím Windows+R) và gõ vào
c:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

Sẽ có hộp thoại Open With hiện ra và chọn Notepad

Tiếp theo thêm vào cuối cùng đoạn sau:

173.252.100.26 facebook.com
173.252.100.26 http://www.facebook.com
173.252.100.26 http://www.login.facebook.com
173.252.100.26 login.facebook.com
173.252.100.26 apps.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.connect.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.facebook.com
173.252.100.26 static.ak.connect.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 upload.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 logins.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 blog.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com
173.252.100.26 connect.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com


 

Sau đó Save lại.

Thế là vào được Facebook thôi.

Thế là vào được Facebook thôi.

Nếu vẫn không được thì thiết lập DNS như sau:

8.8.8.8

8.8.4.4

Hoặc

208.67.222.222

208.67.220.220

Hoặc

198.153.192.1

198.153.194.1