Đây là khu vực dành cho việc hỗ trợ / hỏi đáp. Nếu bạn gặp vướng mắc hoặc khó khăn trong việc cài đặt và sử dụng những phần mềm, thực hiện các thủ thuật máy tính mình đã post thì có thể yêu cầu hướng dẫn ở đây.

Hướng dẫn gửi yêu cầu hỗ trợ sử dụng: Khi các bạn yêu cầu trợ giúp, các bạn nên để lại đầy đủ thông tin để tôi có thể trợ giúp một cách tốt nhất.

– Tên (hoặc nick name) của bạn:
– Mail (để gửi hướng dẫn):
– Yahoo (hoặc Skype):
– Mobile (nếu có):

(Tích chọn mục Notify me of follow-up comments via email nếu muốn nhắc nhở qua thư điện tử!)